Här kommer en liten sammanfattning på hur en gradering går till och vad den "utsatte" behöver tänka på, ordningsföljden kan variera.
Vid gradering kommer man i god tid för uppvärmning, inskrivning och betalning, man ser även till att man har en ren och fin dräkt.
Vid graderingstillfället skall man vara uppvärmd och koncentrerad på sin uppgift och försöka prestera sitt yttersta.
För varje ny grad man skall försöka gradera sig till blir det mer och mer svårt och kraven ökar på individen där en tydlig förbättring bör kunna urskiljas, för att utvecklas i karatens ädla konst skall individen träna regelbundet och ta till sig instruktörernas positiva och negativa förmedlingar på ett sådant sätt att allt man är sämre på skall man försöka göra något åt både på dom utsatta träningstiderna och på fritiden, och dom positiva sakerna skall man försöka upprätthålla/förbättra.
Det är lätt att träna något som man är bra på, det kan vara tråkigt och jobbigt att träna något man är mindre bra på fast det är ju det man skall träna.

Vuxen får full grad och barn en halv grad (Moon bälte).

OBS: Vuxen 13år och uppåt, barn 12år och neråt. Året man fyller 13år="vuxen".


Kihon startar oftast graderingen med, man går i ställningar både framåt och bakåt och där teknikerna skall utföras på så korrekt sätt som möjligt och där styrka, teknik, snabbhet och sinne skall fungera ihop.


Kumite är en övningsform till fight mot motståndare med förutbestämnda attacker och blockeringar. Kraft, snabbhet och koncentration i både attacker, blockeringar och kontringarna är ett måste, vid gradering av högre grad har formella kumiten fått tillökning av fri kumite(fight).


Kata är ett rörelsemönster (fight mot osynliga motståndare) med ställningar, slag, sparkar, hopp, blockeringar mm. som utförs i både snabba och långsamma rörelser där sinnet,
känslan och medvetenheten om varje teknik är mycket viktig.
Shotokan som vi tränar har ungfär 30st olika kator.

Vi i Zenshinkai har 1st gradering per termin och ev. ett uppsamlingsheat för dom som varit sjuka mm. Det är viktigt att informera sensei om man inte kan gradera sig vid graderings datumet, det är även viktigt för gult bälte och uppåt att informera om att NI vill gradera er och när.

                                               BÄLTES FÄRGER

10kyu=vit   -9kyu=vit/röd  9kyu=rött  -8kyu=vit/orange  8kyu=orange  -7kyu=vit/gul  7kyu=gul   -6kyu=vit/grön  6kyu=grön  -5kyu=vit/blå  5kyu=blå  -4kyu=vit/blå(2:a)  4kyu=blå(2:a)  -3kyu=vit/brun   3kyu=brun  -2kyu=vit/brun(2:a)  2kyu=brun(2:a)  -1kyu=vit/brun(3:dje)  1kyu=brun(3:dje).  1:a dan=svart 

Första graderingen sker maj/ juni och gradering 2 sker i december.

Kostnad för en gradering är 250:-  för vuxen å 150:- / för barn å då får man bälte och diplom på plats.