Zenshinkai karateklubbs Drogpolicy

Definition

Följande definieras som en drog i det här dokumentet:

• Tobak (snusning och rökning)

• Alkohol

• Narkotika

• Dopningspreparat

Zenshinkais karateklubb bedriver en ideell verksamhet som skall främja såväl fysisk som psykisk, social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Idrottsföreningen förfogar över en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri miljö. Zenshinkai karateklubb har därför tagit ställning och utformat riktlinjer mot användandet av droger i vår verksamhet. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare, föräldrar och aktiva.

Tobak (snusning och rökning)

Åldersgräns för att köpa tobak, 18 år enligt svensk lag. Zenshinkai karateklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak.
• Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet).

• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt: ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel. 

Alkohol

Åldersgräns för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang, 18 år. Åldersgräns för köp på systembolaget, 20 år enligt svensk lag. Zenshinkai karateklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol.

• Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet (träning, tävling och lägerverksamhet).

• Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt: 
-ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

• Aktiva och ledare över 18 år samt föräldrar är förebilder för de yngre medlemmarna och skall därför föregå med gott exempel.

• Det är ej tillåtet för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

Narkotika och dopningspreparat

Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår karate utövnings verksamhet. Zenshinkai karateklubb har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping.

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är ” barn eller ungdom ”.

• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

 

Handlingsplan

• Styrelsebeslut på drogpolicy och handlingsplan.

• Styrelsen ansvarar för förankringen av drogpolicyn och handlingsplanen hos föreningens medlemmar.

• Förankring av drogpolicy hos ledare, föräldrar och sponsorer.

• Lägga ut policyn på föreningens hemsida.

• Dela ut ett ex till alla ledare.


Uppföljning

• Ta alltid upp drogpolicyn till diskussion och för eventuell revidering minst en gång per år.

 /Zenshinkais styrelse


Previous page: Policy
Nästa sida: Hitta hit